Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30385

Webdesigner

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Návrhář webových stránek / prezentací, Webový specialista
Podřízené specializace: Webový grafik, Webový interakční designer, Webový kodér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek a uživatelského rozhraní webové prezentace pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Formulace klíčových informací o technologickém vybavení cílové skupiny.
 • Nakódování šablon jednotlivých webových stránek.
 • Provedení automatického a ručního testování webových stránek.
 • Implementace šablon webových stránek do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.

CZ-ISCO

 • 25130 - Vývojáři webu a multimédií
 • 21660 - Grafici a výtvarníci v multimédiích
 • 2513 - Vývojáři webu a multimédií
 • 2166 - Grafici a výtvarníci v multimédiích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vývojáři webu a multimédií (CZ-ISCO 2513)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 306 Kč 72 700 Kč 117 411 Kč - - -
Jihomoravský kraj 39 652 Kč 61 900 Kč 107 472 Kč - - -

Grafici a výtvarníci v multimédiích (CZ-ISCO 2166)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 31 332 Kč 35 169 Kč 57 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2513 Vývojáři webu a multimédií 62 144 Kč -
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích 36 236 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2513 Vývojáři webu a multimédií http://data.europa.eu/esco/isco/C2513

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
RVP Informatické obory 18-xx-M/xx
RVP Grafický design 82-41-M/05
RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví 7201R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví 7241N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.D.3421 Identifikace požadavků a představ zákazníka o webových stránkách 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.3422 Identifikace žádoucích funkcí webových stránek 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22.D.7427 Vytváření webových stránek s využitím web technologií a grafických programů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.C.2421 Prezentace možných řešení webových stránek zákazníkovi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2123 Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2056 Obsluha počítačů a počítačových programů pro tvorbu webdesignu a multimediálních programů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.1211 Orientace v příslušné legislativě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1138 Orientace ve webových technologiích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1141 Zpracování grafického návrhu webu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1142 Zpracování návrhu obsahu a struktury webu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1143 Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1145 Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1147 Orientace v grafickém designu a typografii v oblasti návrhu webové prezentace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1042 Příprava testů k ověření kvality implementovaných šablon webových stránek a testovacího plánu k jejich provedení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1043 Implementace šablon webových stránek do CMS 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0032 testování softwaru 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12._.0006 grafický design 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0009 programování a scriptování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12._.0059 online marketing 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0015 webové prostředí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0016 rozhraní pro mobilní zařízení a wereables 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0008 grafické nástroje 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0017 webová analytika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0018 typografické principy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0019 přístupnost webových stránek (accessibility) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.