Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101769

Lesní technik lesník

Lesní technik lesník plánuje lesnické činnosti na spravovaném úseku při dodržení lesního hospodářského plánu (závazných ustanovení lesního hospodářského plánu), dále zejména lesního zákona a zákona o ochraně přírody a dalších předpisů vztahujících se k předmětnému oboru. Řídí podřízené specialisty pro lesnické činnosti tak, aby tyto činnosti byly provedeny s maximální efektivností při dodržení zásad principů trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Lesní technik školkař, Lesní technik myslivec, Lesní technik taxátor, Lesní technik lesník pro pěstební činnost, Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví, Lesní technik lesník pro těžební činnost
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Vedení personální agendy podřízených.
  • Vedení docházky a evidence provedených činností podřízených zaměstnanců.
  • Návrh a realizace ročního plánu lesnických činností podle množstevních technických jednotek včetně určení časovosti provedení jednotlivých činností s ohledem na finanční plán.
  • Návrh a realizace ročního plánu mysliveckého hospodaření.
  • Vedení lesní hospodářské evidence.
  • Uzavírání smluv na prodej dříví popř. těžebních zbytků a sadebního materiálu v souladu s vypracovaným lesním hospodářským plánem a ročními projekty lesnických činností. Koordinace činnosti taxátorů při vyhotovení lesních hospodářských plánů.
  • Vyhotovení lesních hospodářských plánů dle platné legislativy a zadání zadavatele.
  • Pravidelné proškolení podřízených zaměstnanců v oblasti BOZP.

CZ-ISCO

  • 31430 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
  • 3143 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti lesnictví a myslivosti (CZ-ISCO 3143)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 27 984 Kč 38 122 Kč 45 249 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 495 Kč 40 940 Kč 71 093 Kč - - -
Ústecký kraj 30 607 Kč 38 085 Kč 44 994 Kč - - -
Liberecký kraj 29 588 Kč 42 927 Kč 52 565 Kč - - -
Kraj Vysočina 30 555 Kč 37 029 Kč 63 868 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 367 Kč 34 910 Kč 41 484 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3143 Technici v oblasti lesnictví a myslivosti 32 376 Kč 35 837 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3143 Technici v oblasti lesnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C3143

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnictví 41-46-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód