Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30758

Dekoratér

Dekoratér navrhuje, vyrábí a instaluje dekorace v interiéru i exteriéru, spolupracuje na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a provádí drobné čalounické a tapetářské práce.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Interiérový aranžér, Interiérový dekoratér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování výtvarného návrhu interiérové a exteriérové dekorace.
 • Volba postupu práce, způsobů zpracování, pomůcek, nástrojů a materiálů pro zhotovení interiérové a exteriérové dekorace v souladu s PO.
 • Zhotovování, kompletace a instalace všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací.
 • Kontrola použitých materiálů před oddělováním dílů a před jejich zpracováním.
 • Provádění drobných tapetářských a čalounických prací.
 • Strojové i ruční šití a prošívání.
 • Volba systému, příprava a kotvení dekorací do konstrukcí staveb, stěn a povrchových úprav.
 • Opravy interiérových a exteriérových dekorací.
 • Obsluha, seřizování a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství.
 • Pořízení technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 34329 - Ostatní pracovníci příbuzní aranžérům
 • 3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C3432

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Čalouník 33-59-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Krejčí 31-58-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní vyšívačka 3161E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dekoratér/dekoratérka (33-013-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.2910 Volba materiálů, postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů pro zhotovování všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.6911 Přípravné práce pro zhotovování interiérových nebo exteriérových dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.9213 Návrh dekorace a naskicování jednotlivých částí dekorace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.6913 Instalování dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.3032 Stříhání, řezání, zhotovování, kompletace a instalace všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.7006 Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1076 Zhotovování a připevňování ozdob čalounění a interiérových dekorací (např. řasení, lemování, knoflíky, třapce, paspule aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.6912 Zhotovování a kompletace interiérových nebo exteriérových dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.4130 Práce se vzorem (raportem) u vzorovaných materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.1003 Ovládání grafických programů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.3945 Posouzení stavební konstrukce, volba způsobu upevnění dekorace, příprava podkladu, upevnění kotvicích elementů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.8111 Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62._.0097 technologie dekorace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0004 interiérový design (bytová architektura) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0007 materiály pro zhotovování dekorací, druhy, vlastnosti, vady a způsoby zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0007 stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0010 koloristika a kolorimetrie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0049 technologie tapetářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0036 technologie čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 1 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.