Typ JP ID
Povolání 30830

Zahradnický specialista

Zahradnický specialista řídí a organizuje květinářské, ovocnářské, zelinářské a školkařské práce v rozsáhlé zahradnické firmě, stanovuje koncepční záměry v této oblasti.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Podřízené specializace: Specialista realizace a údržby zeleně, Specialista zahradnické výroby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení zahradnické činnosti.
 • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracovávání metodických postupů a koncepcí v oblasti sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracovávání plánů zahradnické produkce a struktury.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zahradnické produkce.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v zahradnické produkci.
 • Řízení procesu produkce okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení údržby sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracovávání odborných posudků a oceňování dřevin.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné evidence.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód