Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30830

Zahradnický specialista

Zahradnický specialista řídí a organizuje květinářské, ovocnářské, zelinářské a školkařské práce v rozsáhlé zahradnické firmě, stanovuje koncepční záměry v této oblasti.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Podřízené specializace: Specialista realizace a údržby zeleně, Specialista zahradnické výroby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení zahradnické činnosti.
 • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracovávání metodických postupů a koncepcí v oblasti sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracovávání plánů zahradnické produkce a struktury.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zahradnické produkce.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v zahradnické produkci.
 • Řízení procesu produkce okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení údržby sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracovávání odborných posudků a oceňování dřevin.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné evidence.

CZ-ISCO

 • 13112 - Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví
 • 1311 - Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí (CZ-ISCO 1311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 56 845 Kč 89 339 Kč 153 867 Kč 49 395 Kč 72 778 Kč 106 013 Kč
Středočeský kraj 20 837 Kč 34 622 Kč 91 259 Kč - - -
Jihočeský kraj 32 927 Kč 39 423 Kč 74 498 Kč - - -
Ústecký kraj 35 997 Kč 47 942 Kč 102 289 Kč - - -
Jihomoravský kraj - - - 45 432 Kč 56 709 Kč 84 809 Kč
Zlínský kraj 35 200 Kč 62 394 Kč 139 712 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 139 Kč 59 136 Kč 80 446 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí 45 598 Kč 62 986 Kč
13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví 39 720 Kč 61 797 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
1311 Vedoucí a řídící pracovníci v zemědělství a lesnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C1311
1311 Vedoucí a řídící pracovníci v zemědělství a lesnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C1311

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód