Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30134

Asistent soudce

Asistent soudce vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a některé procesní úkony spojené s projednáváním a rozhodováním věcí.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: soudnictví, státní zastupitelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Podřízené specializace: Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, Asistent soudce Ústavního soudu, Asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
  • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
  • Odborné rešerše spisové dokumentace.
  • Provádění jednotlivých procesních úkonů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce.
  • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
  • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
  • Rozhodovací činnost v rozsahu stanoveném zákonem o vyšších soudních úřednících.

CZ-ISCO

  • 26123 - Asistenti soudců
  • 2612 - Soudci a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Soudci a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2612)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 183 Kč 37 846 Kč 45 810 Kč
Středočeský kraj - - - 35 915 Kč 41 166 Kč 45 526 Kč
Jihočeský kraj - - - 34 025 Kč 39 586 Kč 43 656 Kč
Plzeňský kraj - - - 36 805 Kč 42 908 Kč 50 429 Kč
Karlovarský kraj - - - 39 427 Kč 44 946 Kč 48 420 Kč
Ústecký kraj - - - 36 261 Kč 41 737 Kč 47 591 Kč
Liberecký kraj - - - 33 222 Kč 37 889 Kč 43 676 Kč
Královéhradecký kraj - - - 37 029 Kč 41 185 Kč 44 893 Kč
Kraj Vysočina - - - 32 726 Kč 37 575 Kč 44 746 Kč
Jihomoravský kraj - - - 34 435 Kč 40 497 Kč 49 182 Kč
Olomoucký kraj - - - 35 910 Kč 39 656 Kč 45 432 Kč
Zlínský kraj - - - 36 048 Kč 38 728 Kč 44 914 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 36 518 Kč 40 895 Kč 47 244 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2612 Soudci a příbuzní pracovníci - 40 209 Kč
26123 Asistenti soudců - 38 354 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2612 Soudci a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C2612