Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5811

Samostatný technik IT

Samostatný technik IT soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšení provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: IT Consultant, Diplomovaný technik IT, IT konzultant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování rozborů a analýz pro tvorbu technických projektů z oblasti informačních technologií.
 • Instalování hardware, jeho oživování a uvádění do provozu.
 • Instalování základního systémového a programového vybavení.
 • Koordinace servisu a údržby hardware a jiné výpočetní techniky.
 • Technická údržba počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky.
 • Optimalizace zásob náhradních dílů a jejich koordinace s dodavateli.
 • Vedení operativně-technické dokumentace.
 • Analyzování stavu a bezpečnostních rizik počítačových systémů.
 • Správa a koordinace komplexního dohledu nad síťovou infrastrukturou.

CZ-ISCO

 • 35110 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
 • 3511 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici provozu informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 3511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 020 Kč 47 013 Kč 94 399 Kč 29 215 Kč 38 863 Kč 58 420 Kč
Středočeský kraj 19 363 Kč 40 237 Kč 66 984 Kč 31 188 Kč 38 471 Kč 45 268 Kč
Jihočeský kraj - - - 26 630 Kč 37 492 Kč 49 574 Kč
Plzeňský kraj 25 584 Kč 41 549 Kč 67 500 Kč 26 931 Kč 35 878 Kč 45 082 Kč
Ústecký kraj 17 096 Kč 30 917 Kč 60 185 Kč 28 791 Kč 35 844 Kč 43 730 Kč
Královéhradecký kraj 24 683 Kč 36 717 Kč 64 052 Kč 28 142 Kč 32 833 Kč 39 742 Kč
Pardubický kraj - - - 31 569 Kč 36 940 Kč 47 809 Kč
Kraj Vysočina - - - 29 410 Kč 36 576 Kč 45 542 Kč
Jihomoravský kraj 20 402 Kč 45 410 Kč 68 421 Kč 29 186 Kč 39 050 Kč 60 259 Kč
Olomoucký kraj 18 479 Kč 36 814 Kč 51 029 Kč 31 094 Kč 45 386 Kč 71 546 Kč
Zlínský kraj 30 103 Kč 45 560 Kč 56 302 Kč 27 700 Kč 34 278 Kč 44 895 Kč
Moravskoslezský kraj 29 944 Kč 40 477 Kč 68 867 Kč 27 446 Kč 37 767 Kč 48 963 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií 43 143 Kč 37 943 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií http://data.europa.eu/esco/isco/C3511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektronika 2643N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru aplikovaná elektronika 2646N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru automatizace 2644N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru telekomunikace 2645N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.A.4235 Provádění technické údržby počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.2130 Lokalizace a odstraňování poruch a závad složitého hardware a jiné kancelářské techniky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4233 Instalace základního systémového a programového vybavení počítačů a serverů lokálních sítí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.Z.2231 Koordinování servisu a údržby běžného hardware a jiné výpočetní techniky (PC a jejich periferní zařízení) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4237 Samostatné provádění servisu počítačů, jejich periferních zařízení a komunikačních prostředků propojených s počítači 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6233 Samostatné provádění profylaxe hardware podle předem stanoveného plánu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6231 Příprava rozborů a analýz pro tvorbu technických projektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4231 Instalace lokální počítačové sítě včetně jejího proměření, příprava a oživení serverů a aktivních prvků sítě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.8231 Vedení operativně-technické dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7239 Optimalizace zásob náhradních dílů a jejich koordinování s dodavateli 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0041 zajišťování provozuschopnosti počítačů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0043 síťový software 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0042 správa počítačové sítě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0031 lokalizace softwaru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0032 testování softwaru 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.