Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 141

Strojník obsluhy stavebních strojů

Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha rypadel, Obsluha zemních strojů, Řidič autojeřábu, Řidič buldozeru, Řidič bagru, Řidič shrnovače, Řidič finišeru, Řidič skrejpru, Řidič frézy, Řidič dozeru, Řidič rypadla, Řidič nakladače, Řidič stroje na hloubení jam (na pilotáž), Obsluha jeřábu, Řidič víceúčelového stroje pro zemní práce, Strojník betonář, Strojník stavebních strojů, Jeřábník, Building machine operator, Grader, Bulldozer and Scraper operator
Podřízené specializace: Obsluha stavebních strojů dozerů a kolových traktorů, Obsluha stavebních strojů autogrejdrů a grejdrelevátorů, Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí, Obsluha stavebních strojů dozerů a pásových traktorů, Obsluha stavebních strojů betonáren, Obsluha stavebních strojů a zařízení pro napínání předpínací výztuže, Obsluha stavebních strojů čerpadel čerstvého betonu, Obsluha stavebních elektrocentrál, Obsluha stavebních strojů nakládacích a vykládacích kolových a pásových, Obsluha stavebních strojů vrtných souprav pro skalní práce, Obsluha stavebních strojů silničních válců, Obsluha stavebních strojů úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy, Obsluha stavebních strojů motorových skrejprů, Obsluha stavebních strojů kompresorů, Obsluha stavebních strojů speciálních tahačů stavebních mechanizmů, Obsluha stavebních strojů finišerů živičných a betonových směsí, Obsluha drenážních strojů a fréz, Obsluha stavebních strojů zařízení pro míchání injektážní malty a injektování, Obsluha stavebních strojů skrejprů s pásovým tahačem, Obsluha stavebních strojů speciálních motorových sněhových fréz, Obsluha stavebních strojů korečkových hlubidel, Obsluha stavebních strojů truboukladčíků, Obsluha stavebních strojů speciálních přepravníků čerstvého betonu, Obsluha stavebních strojů pro zakládání - vrtané piloty, beranidla a vytahovače
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a pracovních strojů.
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení.
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů.
 • Řízení a opravy dobývacích a zakládacích velkostrojů všech typů.
 • Organizování práce při běžných a středních opravách velkostrojů, řízení prací při ražbě tunelů pomocí mechanizovaného razicího štítu.
 • Obsluha rozpěrného prstence a řízení činnosti záštitového komplexu mechanizovaného razicího štítu.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 83422 - Obsluha zemních a příbuzných strojů
 • 8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (CZ-ISCO 8342)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 20 564 Kč 34 973 Kč 50 560 Kč - - -
Ústecký kraj 22 799 Kč 32 955 Kč 43 075 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 039 Kč 32 262 Kč 42 793 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 892 Kč 33 901 Kč 46 638 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 34 478 Kč 31 457 Kč
83422 Obsluha zemních a příbuzných strojů 33 630 Kč 31 427 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8342 Obsluha zemních a příbuzných strojů http://data.europa.eu/esco/isco/C8342

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chladem x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-xx-H/xx
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxE
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavební provoz 3644L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxE

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.8094 Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce se stavebními stroji a zařízeními 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1002 Obsluha příslušných druhů stavebních strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2051 Volba postupu práce a technologických podmínek při úpravě terénu za použití stavebních strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.4001 Seřizování, ošetřování a údržba příslušných druhů stavebních strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1021 Orientace ve vyhláškách, normách a technických předpisech týkajících se řízení a obsluhy příslušných druhů stavebních strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.5001 Řízení pojízdných druhů stavebních strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g12._.0069 stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.