Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5273

Papírenský inženýr

Papírenský inženýr provádí koordinaci a řízení při zpracovávání technické dokumentace pro výrobu papíru a celulózy a výrobků z papíru, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu výrobních provozů, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost při výrobě a zpracování papíru, celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a případně v kombinaci s dalšími materiály.

Odborný směr: Výroba a zpracování papíru
Odborný podsměr: výroba papíru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Paper industry engineer
Podřízené specializace: Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník, Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti, Papírenský inženýr vědecký pracovník, Papírenský inženýr technolog, Papírenský inženýr manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Stanovení rozsahu zpracování a kontroly technologických postupů a výrobků pro statistické a ekonomické vyhodnocení.
 • Organizování a řízení komplexní technické a technologické přípravy výroby.
 • Organizování zkoušek a ověření změn technologie.
 • Organizování použití nových nebo náhradních surovin a materiálů.
 • Vyjadřování se k pracovnímu prostředí, pracovním podmínkám, k požárním řádům, k havarijním protokolům.
 • Zpracovávání návrhů na zavedení nových technologií.
 • Zavádění nových systémů jakosti - životní prostředí, bezpečnost práce apod.
 • Koordinace řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví při výrobě papíru a celulózy.
 • Řešení zadaných úkolů v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.
 • Řízení výzkumných týmů při řešení zásadních úkolů rozvoje v oboru výroby papíru a celulózy.
 • Zpracování technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality při výrobě papíru a celulózy.
 • Stanovování strategické alternativy pro výrobu papíru a celulózy.
 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy.
 • Tvůrčí teoretické výzkumné práce v oblasti výroby papíru a celulózy a návaznosti na ostatní obory.
 • Organizace a řízení činnosti podřízených zaměstnanců a jejich prostřednictvím vlastního výkonu činností nezbytných pro zajištění chodu svěřeného úseku.
 • Řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.
 • Vyvíjení systému řízení jakosti a koordinace činností při zavádění těchto systémů v podniku.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21499 - Ostatní specialisté v oblasti techniky
 • 2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 771 Kč 55 711 Kč 101 157 Kč - - -
Středočeský kraj 35 274 Kč 50 164 Kč 86 043 Kč - - -
Jihočeský kraj 33 472 Kč 51 273 Kč 92 142 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 144 Kč 55 888 Kč 79 752 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 609 Kč 58 341 Kč 100 162 Kč - - -
Ústecký kraj 34 839 Kč 54 861 Kč 108 940 Kč - - -
Liberecký kraj 35 648 Kč 50 034 Kč 88 646 Kč - - -
Královéhradecký kraj 35 729 Kč 52 842 Kč 74 238 Kč - - -
Pardubický kraj 30 910 Kč 38 194 Kč 54 482 Kč - - -
Kraj Vysočina 31 658 Kč 46 838 Kč 63 182 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 126 Kč 51 912 Kč 84 855 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 408 Kč 48 225 Kč 76 260 Kč - - -
Zlínský kraj 30 219 Kč 42 904 Kč 69 924 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 785 Kč 49 034 Kč 74 062 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 51 244 Kč 45 457 Kč
21499 Ostatní specialisté v oblasti techniky 48 256 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2149 Specialisté v oblasti techniky (kromě elektrotechniky) jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2149