Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30658

Generální ředitel

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Odborný směr: Management
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Výkonný ředitel, Plant Manager, Chief Executive Officer, General Manager, Head Manager, Managing Director, Director General, Executive Director , Ředitel společnosti , Ředitel velké a střední organizace
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení a rozhodování o dlouhodobých strategických cílech organizace.
 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Dohled nad plánováním, koordinací a kontrolou všech procesů organizace.
 • Komplexní dohled a zodpovědnost za chod a rozvoj organizace v souladu ke stanoveným strategickým cílům a vztahu k vlastníkům organizace.
 • Schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích portfolia výrobků a služeb.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Rozhodování o realizaci investic, rozvojových aktivitách a nových projektů.
 • Vytváření podmínek pro kontinuální zlepšování produktivity.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsledků práce vrcholového managementu.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.

CZ-ISCO

 • 11202 - Nejvyšší představitelé středních společností a institucí
 • 11201 - Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí
 • 1120 - Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) (CZ-ISCO 1120)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 53 946 Kč 173 977 Kč 444 552 Kč 68 254 Kč 103 974 Kč 146 167 Kč
Středočeský kraj 20 949 Kč 109 743 Kč 305 288 Kč 50 899 Kč 71 117 Kč 86 176 Kč
Jihočeský kraj 42 597 Kč 98 794 Kč 248 941 Kč 46 822 Kč 70 339 Kč 108 569 Kč
Plzeňský kraj 52 112 Kč 153 227 Kč 311 957 Kč 60 624 Kč 87 763 Kč 117 288 Kč
Ústecký kraj 53 076 Kč 97 083 Kč 329 676 Kč 47 708 Kč 76 347 Kč 118 499 Kč
Liberecký kraj 50 115 Kč 78 290 Kč 291 911 Kč 15 342 Kč 38 983 Kč 88 912 Kč
Královéhradecký kraj 14 635 Kč 78 780 Kč 190 454 Kč 42 056 Kč 70 269 Kč 97 457 Kč
Pardubický kraj 39 747 Kč 102 738 Kč 246 050 Kč 41 834 Kč 59 541 Kč 100 995 Kč
Kraj Vysočina 38 077 Kč 84 745 Kč 213 128 Kč 50 048 Kč 78 777 Kč 107 400 Kč
Jihomoravský kraj 22 815 Kč 57 446 Kč 193 564 Kč 47 505 Kč 78 290 Kč 119 399 Kč
Olomoucký kraj 37 581 Kč 91 241 Kč 248 923 Kč - - -
Zlínský kraj 45 112 Kč 78 310 Kč 215 435 Kč 44 723 Kč 66 039 Kč 112 252 Kč
Moravskoslezský kraj 34 784 Kč 89 131 Kč 249 504 Kč 51 511 Kč 75 266 Kč 114 123 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) 95 983 Kč 74 474 Kč
11201 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí 180 943 Kč 81 540 Kč
11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí 101 156 Kč 72 424 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
1120 Nejvyšší představitelé společností a generální ředitelé http://data.europa.eu/esco/isco/C1120

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.D.2421 Koncipování strategických plánů a podnikatelských záměrů organizace pro delší časové období v rámci jejího celkového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3423 Posuzování a schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3422 Posuzování finančních a dalších analýz a zpráv o činnosti a naplňování stanovených cílů velké nebo střední organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3424 Posuzování a rozhodování o obchodní a marketingové politice organizace v rámci jejího celkového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3425 Posuzování a rozhodování o nasměrování inovačních a vývojových procesů organizace v rámci jejího celkového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.2016 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2141 Řízení vrcholového managementu organizace, koordinování výsledků práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0029 integrované systémy řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0042 management velkých podniků a společností 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0023 management kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0001 procesní řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0008 řízení změn 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0025 krizový management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0014 management pro top manažery 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0021 personální management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021 finanční plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0005 strategické řízení organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0028 environmentální management 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.