Typ JP ID
Povolání 103135

Číšník ozbrojených sil ČR

Číšník ozbrojených sil ČR samostatně servíruje a podává pokrmy a nápoje v polních i stálých jídelnách a připravuje jednoduchá jídla a nápoje. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Vrchní číšník, Bartender, Head waitter, Waitress, Waiter, Desátník
Regulovaná jednotka práce: Ano

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxE
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxH

Legislativní požadavky

  • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.C.1019 Poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku 3 Nutné
h32.B.1032 Obsluha výčepních zařízení 3 Nutné
h32.A.6092 Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání 3 Nutné
h32.A.6002 Ošetřování a skladování nápojů 3 Nutné
h32.C.1011 Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku 3 Nutné
h32.A.3031 Příprava teplých nápojů 3 Nutné
h32.A.3032 Výroba míchaných nápojů 3 Nutné
h32.A.6021 Příprava a výzdoba tabulí a prostor 3 Nutné
h32.A.6093 Podávání nápojů hostům 3 Nutné
h32.B.1030 Obsluha zařízení v baru 3 Nutné
h32.B.6200 Nastavení a obsluha kávovaru včetně jeho údržby a čištění 3 Nutné
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 Nutné
h32.D.2017 Dodržování zásad osobní a kolektivní hygieny, zásad ochrany životního prostředí a požární ochrany ve stravovacím zařízení 3 Nutné
l11.D.0002 Dodržování zásad provozního řádu vojenského stravovacího zařízení 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0011 činnosti pozemních vojsk 3 Nutné
l11._.0021 postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů 3 Nutné
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 3 Nutné
h32._.0022 principy obsluhy barových zařízení, receptury pro přípravu různých nápojů 3 Nutné
h32._.0031 stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf