Typ JP ID
Povolání 30630

Svářečský technolog

Svářečský technolog navrhuje svařovací technologie a postupy pro svařování konstrukcí a výrobků z kovů nebo plastů, u kterých jsou požadovány speciální technické znalosti dle ČSN EN a standardní požadavky na jakost dle ČSN EN.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: spojování kovů
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dozor svařování.
 • Stanovování svařovací technologie a postupů svařování včetně použití svařovacího zařízení.
 • Navrhování svařovacího materiálu.
 • Řízení jakosti a technických zkoušek ve svařování.
 • Posuzování svarových spojů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování.
 • Ověřování nových technologií svařování.
 • Organizace svařovacích procesů a jejich dozorování.
 • Udržování a sledování norem a směrnic.
 • Vedení technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31153 - Strojírenští technici technologové, normovači
 • 3115 - Strojírenští technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 670 Kč 36 849 Kč 57 169 Kč - - -
Středočeský kraj 27 182 Kč 43 640 Kč 63 820 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 545 Kč 36 085 Kč 56 247 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 788 Kč 38 830 Kč 57 777 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 649 Kč 38 691 Kč 52 904 Kč - - -
Ústecký kraj 23 362 Kč 36 657 Kč 56 448 Kč - - -
Liberecký kraj 16 995 Kč 37 661 Kč 61 055 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 409 Kč 37 425 Kč 60 592 Kč - - -
Pardubický kraj 22 622 Kč 33 305 Kč 52 265 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 347 Kč 34 379 Kč 54 322 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 484 Kč 33 419 Kč 54 247 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 325 Kč 31 497 Kč 50 121 Kč - - -
Zlínský kraj 24 064 Kč 34 834 Kč 52 741 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 222 Kč 32 516 Kč 50 123 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3115 Strojírenští technici 37 711 Kč 33 424 Kč
31153 Strojírenští technici technologové, normovači 38 798 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Určování technologie svařování a postupů podle rámcových pokynů a standardních postupů. 9
Určování technologie svařování a postupů svařování materiálů u dynamicky namáhaných konstrukcí. 9
Dozor nad technologií a postupy svařování. 9
Vedení svářečských škol v komerční sféře. 9
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Vedení svářečských škol zřizovaných školskými subjekty. 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Certifikát Mezinárodní svářečský inspektor (IWIP - European Welding Inspection Personel) dle DOC IAB-041-2001/EWF-450 (IAB – International authorisation board) (Evropské svářečské federace - European Welding Federation)
 • doporučené - Kontrolor svarových spojů pro nedestruktivní zkoušení – vizuální kontrolu (NDT VT - Non Destructive Testing – Visual Testing) dle ČSN EN ISO 9712 a ČSN EN 13100-1
 • povinné - Certifikát Evropský/mezinárodní svářečský technolog (IWT/EWT – European / International Welding Technologist) DOC IAB 252 (IAB – International authorisation board)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.1035 Orientace v normách a v technických podkladech pro svařování 5 Nutné
e74.D.3516 Provádění technického dozoru na pracovištích 5 Nutné
e71.D.3115 Kontrola dodržování technologických postupů svařování 5 Nutné
e74.D.2128 Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek kontroly svarů 5 Nutné
e71.D.4318 Provádění technologických zkoušek svarových spojů  5 Nutné
e74.D.2125 Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro svařování 5 Nutné
e74.D.2129 Stanovování a řízení dílčích technologických postupů ve svařování plastů 5 Nutné
e74.Z.1127 Stanovování a řízení dílčích technologických postupů ve svařování 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 5 Výhodné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 5 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 5 Nutné
e74._.0051 technologie svařování kovů 5 Nutné
e74._.0052 technologie svařování plastů a termoplastových materiálů 5 Nutné
l24._.0021 bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě 5 Nutné
e74._.0094 normy a směrnice ve svařování 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.