Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103428

Správce IT pro malé a střední organizace

Správce IT pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje, udržuje a zajišťuje správu operačních systémů počítačů, softwarových aplikací a počítačových sítí.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Správce operačních systémů, Administrátor informačních systémů, Správce sítě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výběr, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.
 • Optimální nastavení systémů z hlediska vazby hardware - software.
 • Optimalizace využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů.
 • Analýza požadavků a potřeb uživatelů a jejich řešení.
 • Připojení a konfigurace mobilních zařízení do podnikové sítě.
 • Školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů.
 • Monitoring a diagnostika provozu operačních systémů a počítačových sítí.
 • Monitoring stavu síťového prostředí a jeho optimalizace.
 • Sledování životního cyklu komponent počítačových sítí.
 • Správa hypervizoru a virtuálních prostředí.
 • Zálohování a antivirová ochrana dat.
 • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.

CZ-ISCO

 • 35130 - Technici počítačových sítí a systémů
 • 3513 - Technici počítačových sítí a systémů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici počítačových sítí a systémů (CZ-ISCO 3513)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 794 Kč 47 118 Kč 87 702 Kč 33 492 Kč 43 822 Kč 60 293 Kč
Středočeský kraj - - - 29 828 Kč 37 842 Kč 50 818 Kč
Jihočeský kraj - - - 31 177 Kč 40 503 Kč 47 753 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 484 Kč 40 563 Kč 55 039 Kč
Ústecký kraj - - - 31 485 Kč 37 372 Kč 48 915 Kč
Liberecký kraj - - - 31 165 Kč 38 195 Kč 52 112 Kč
Královéhradecký kraj - - - 31 552 Kč 39 355 Kč 47 913 Kč
Pardubický kraj - - - 31 287 Kč 36 954 Kč 44 197 Kč
Jihomoravský kraj - - - 30 669 Kč 39 137 Kč 52 341 Kč
Olomoucký kraj 18 009 Kč 35 239 Kč 52 117 Kč 31 013 Kč 38 779 Kč 48 140 Kč
Zlínský kraj 23 693 Kč 36 847 Kč 62 859 Kč 30 650 Kč 37 313 Kč 47 549 Kč
Moravskoslezský kraj 26 888 Kč 34 725 Kč 55 482 Kč 29 304 Kč 40 332 Kč 52 529 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3513 Technici počítačových sítí a systémů 42 348 Kč 39 615 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3513 Technici počítačových sítí a systémů http://data.europa.eu/esco/isco/C3513

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika 2647L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika 2647N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Správce/správkyně operačních systémů pro malé a střední organizace (18-001-M)
 • Správce/správkyně sítí pro malé a střední organizace (26-002-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.1048 Analýza a návrh infrastruktury počítačové sítě, výběr hardware a software pro použití v malé a střední organizaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1058 Vytváření návrhů a struktury přepínaných, směrovaných a bezdrátových sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7420 Návrh a implementace bezpečnosti datových sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4137 Instalace operačního systému a jeho konfigurace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4130 Uvádění počítačových sítí do provozu a nastavování jejich parametrů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4421 Konfigurace síťových připojení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4138 Instalace periférií a jejich konfigurace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.3015 Monitorování provozu počítačových sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6130 Detekování chyb a snížení průchodnosti sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6134 Monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4441 Zabezpečení dat před zneužitím 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4442 Ochrana dat před zničením 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7147 Základy programování skriptů a dávek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4139 Instalace a správa klientského software 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1049 Virtualizace a cloudová řešení pro malé a střední organizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0042 správa počítačové sítě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0043 síťový software 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0011 algoritmizace úloh 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.