Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100960

Brusič nožířských výrobků

Brušič nožířských výrobků provádí ruční ostření nožířských výrobků spolu s prováděním funkčních zkoušek.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Toolmaker, Výrobce kovových nástrojů, Výrobce matric, Výrobce razidel, Výrobce kovových měřidel
Nadřízené povolání: Nástrojař
Příbuzné specializace: Nástrojař pro řezné nástroje, Strojní rytec, Nástrojař pro přípravky a měřidla, Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření, Ostřič nástrojů, Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů, Rytec kovů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ruční ostření nožířských výrobků.
 • Obtahování kuchyňských i speciálních nožů, nůžek, sekyr, masomlýnků.
 • Provádění funkčních zkoušek naostřených nožířských výrobků.

CZ-ISCO

 • 72241 - Brusiči nástrojů a kovů
 • 7224 - Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů (CZ-ISCO 7224)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 27 260 Kč 32 352 Kč 39 980 Kč - - -
Kraj Vysočina 20 748 Kč 31 373 Kč 45 768 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 444 Kč 31 486 Kč 45 188 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 899 Kč 26 809 Kč 35 827 Kč - - -
Zlínský kraj 24 601 Kč 29 588 Kč 39 741 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů 28 175 Kč -
72241 Brusiči nástrojů a kovů 28 170 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C7224

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nožíř 2371H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce 2353H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař 2369H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Brusič/brusička nožířských výrobků (23-013-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.A.3001 Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1134 Orientace v technické dokumentaci a normách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0037 technologie práškové metalurgie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e73._.0044 technologie broušení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0045 technologie vrtání a vyvrtávání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0046 technologie zhotovování řezných a další nástrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0010 hydraulika 1 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Tinnitus
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.