Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102651

Příslušník vězeňské služby

Příslušník vězeňské služby vykonává službu ve vazební věznici, věznici, ústavu zabezpečovací detence, v budovách soudů, státních zastupitelství a Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Zajišťuje práva a povinnosti obviněných a odsouzených ve věznici, vazební věznici a ústavu zabezpečovací detence. Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudu, státních zastupitelství nebo ministerstva. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Inspektor strážní služby, Strážný vězeňské stráže, Strážný vězeňské služby, Inspektor dozorčí služby, Dozorce, Velitel jednotky justiční stráže, Strážný justiční stráže
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54139 - Ostatní pracovníci vězeňské služby
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód