Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30006

Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování uměleckých odborných předmětů.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Učitel, Pedagog, Teacher of artistic vocational subjects of basic school of art, upper secondary school of art and academy of art
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností při vyučování žáků v uměleckých odborných předmětech podle příslušného zaměření uměleckého oboru nebo tvůrčí činnosti v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, podle níž postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti, nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v uměleckém (tvůrčím) oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek pro náhradní způsoby dorozumívání.
 • Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem SOŠ, (ročníkovým učitelem) konzervatoře a poskytování konzultací žákům a studentům.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky a studenty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení seminářů a cvičení, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků a studentů.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

CZ-ISCO

 • 23550 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
 • 23302 - Učitelé na konzervatořích
 • 23540 - Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
 • 23201 - Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • 2355 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
 • 2330 - Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
 • 2354 - Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
 • 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Lektoři a učitelé umění na ostatních školách (CZ-ISCO 2355)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 280 Kč 44 589 Kč 51 466 Kč
Středočeský kraj - - - 36 243 Kč 42 567 Kč 48 866 Kč
Jihočeský kraj - - - 36 746 Kč 43 756 Kč 50 541 Kč
Plzeňský kraj - - - 38 185 Kč 44 153 Kč 49 552 Kč
Ústecký kraj - - - 36 861 Kč 43 144 Kč 47 447 Kč
Liberecký kraj - - - 37 329 Kč 43 345 Kč 47 231 Kč
Královéhradecký kraj - - - 35 394 Kč 39 942 Kč 44 861 Kč
Pardubický kraj - - - 36 818 Kč 44 019 Kč 50 811 Kč
Jihomoravský kraj - - - 36 244 Kč 42 258 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 37 173 Kč 43 467 Kč 50 035 Kč
Zlínský kraj - - - 40 068 Kč 46 825 Kč 58 877 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 35 616 Kč 42 905 Kč 49 253 Kč

Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol (CZ-ISCO 2330)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 39 571 Kč 46 912 Kč 56 067 Kč
Středočeský kraj - - - 38 684 Kč 45 328 Kč 53 679 Kč
Jihočeský kraj - - - 39 009 Kč 45 423 Kč 51 864 Kč
Plzeňský kraj - - - 39 120 Kč 45 960 Kč 53 464 Kč
Karlovarský kraj - - - 38 434 Kč 45 488 Kč 52 023 Kč
Ústecký kraj - - - 38 698 Kč 45 955 Kč 54 340 Kč
Liberecký kraj - - - 39 318 Kč 45 851 Kč 52 761 Kč
Královéhradecký kraj - - - 38 583 Kč 44 846 Kč 51 564 Kč
Pardubický kraj - - - 38 649 Kč 44 294 Kč 51 382 Kč
Kraj Vysočina - - - 39 653 Kč 46 606 Kč 54 665 Kč
Jihomoravský kraj - - - 38 530 Kč 45 239 Kč 52 906 Kč
Olomoucký kraj - - - 38 772 Kč 44 882 Kč 52 246 Kč
Zlínský kraj - - - 39 386 Kč 46 001 Kč 54 722 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 38 987 Kč 45 730 Kč 53 216 Kč

Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách (CZ-ISCO 2354)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 37 183 Kč 43 965 Kč 49 916 Kč
Středočeský kraj - - - 36 843 Kč 42 273 Kč 48 747 Kč
Jihočeský kraj - - - 37 390 Kč 41 601 Kč 48 650 Kč
Plzeňský kraj - - - 37 770 Kč 43 699 Kč 50 204 Kč
Karlovarský kraj - - - 37 311 Kč 43 642 Kč 53 200 Kč
Ústecký kraj - - - 38 002 Kč 43 272 Kč 51 254 Kč
Liberecký kraj - - - 40 309 Kč 44 817 Kč 49 063 Kč
Královéhradecký kraj - - - 35 708 Kč 40 685 Kč 44 783 Kč
Pardubický kraj - - - 38 834 Kč 44 140 Kč 50 357 Kč
Kraj Vysočina - - - 37 143 Kč 44 380 Kč 51 735 Kč
Jihomoravský kraj - - - 37 705 Kč 43 291 Kč 49 747 Kč
Olomoucký kraj - - - 35 991 Kč 42 925 Kč 47 675 Kč
Zlínský kraj - - - 39 090 Kč 44 485 Kč 51 276 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 36 483 Kč 42 469 Kč 48 158 Kč

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání (CZ-ISCO 2320)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 712 Kč 46 315 Kč 55 773 Kč
Středočeský kraj - - - 35 874 Kč 43 206 Kč 52 037 Kč
Jihočeský kraj - - - 36 966 Kč 44 018 Kč 52 185 Kč
Plzeňský kraj - - - 37 611 Kč 44 872 Kč 53 494 Kč
Karlovarský kraj - - - 37 464 Kč 43 542 Kč 52 009 Kč
Ústecký kraj - - - 35 537 Kč 41 384 Kč 51 157 Kč
Liberecký kraj - - - 36 325 Kč 42 561 Kč 52 161 Kč
Královéhradecký kraj - - - 36 206 Kč 42 797 Kč 51 111 Kč
Pardubický kraj - - - 36 196 Kč 42 203 Kč 50 502 Kč
Kraj Vysočina - - - 36 599 Kč 44 971 Kč 58 170 Kč
Jihomoravský kraj - - - 36 116 Kč 42 662 Kč 51 487 Kč
Olomoucký kraj - - - 35 450 Kč 42 090 Kč 50 508 Kč
Zlínský kraj - - - 37 371 Kč 44 645 Kč 54 112 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 36 613 Kč 44 316 Kč 53 682 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách - 42 886 Kč
2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol 41 987 Kč 45 298 Kč
2354 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách - 42 904 Kč
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání 38 910 Kč 43 370 Kč
23201 Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) - 46 044 Kč
23302 Učitelé na konzervatořích - 45 113 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů umění a užité umění 82xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.Z.5231 Spolupráce s výchovným poradcem 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.Z.5221 Vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.D.2211 Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2212 Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6211 Provádění výkladu nové látky a její přizpůsobení schopnostem žáků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6221 Motivování k zájmu o učivo, samostatné činnosti a podpora zvídavosti a spolupráce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6311 Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6411 Řízení diskuzí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6511 Řešení kázeňských přestupků 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6521 Vykonávání služeb v rámci provozu školy 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6911 Třídnictví a vedení školní administrativy, výkaznictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6218 Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6213 Rozvíjení uměleckého talentu a dovedností žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6313 Prověřování dovedností žáků (studentů) v příslušném uměleckém oboru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6711 Příprava žáků na samostatné umělecké produkce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1201 Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0016 výuka uměleckých disciplin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0001 didaktika vyučovaného oboru 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.