Typ JP ID
Povolání 112

Hodinář

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Mechanik hodin, Opravář hodin, Seřizovač hodin, Watchmaker, Watch repairer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních.
 • Sestavování a seřizování částí i celků všech typů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů.
 • Individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů.
 • Opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů.
 • Výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.
 • Kontrola vykonané práce.
 • Seřízení chronografů.

CZ-ISCO

 • 73111 - Výrobci, mechanici a opraváři hodin
 • 7311 - Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Oprava a renovace starožitných hodin a hodinek. 7
Zhotovování, opravy a údržba věžních hodin, seřizování a opravy orlojů. 7
Oprava elektronických hodin s mechanickým setrvačníkovým nebo krystalovým oscilátorem a analogovým ukazatelem času. 6
Zhotovování funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů, budíků, hodin a náramkových hodinek. 6
Oprava mechanických kombinovaných náramkových hodinek. 6
Oprava náramkových hodinek systému Quartz. 6
Oprava nástěnných mechanických a elektrických hodin. 6
Opravy vestavných kotvových kroků spínacích hodin. 5
Oprava jednoduchých náramkových hodinek. 5
Opravy náramkových hodinek vyřazených výstupní kontrolou včetně seřizování chodu. 5
Oprava mechanických budíků včetně nastavování přesnosti chodu. 4
Oprava quartzových budíků. 4
Montáž řízení chodu analogových náramkových hodinek. 4
Montáž kotvových kroků hodinkových strojků. 4
Montáž datových ukazatelů náramkových hodinek. 4
Zkoušení, opravy a oživování elektrobloků spínacích hodin. 4
Konečné nastavování kroků mechanických nebo elektronických budíků nebo spínacích elektrických hodin včetně buzení nebo spínání. 3
Seřizování kroků kotev náramkových hodinek včetně úprav růžkových a jazýčkových vůlí. 3
Seřizování přesnosti chodu náramkových hodinek na časovém komparátoru. 3
Tvarování křivek vlásků hodinových strojků. 3
Vkládání setrvaček do základen kotvových kroků hodinových strojků. 3
Výměna ruček, vlásků, čištění a mazání hodinkových strojků. 3
Výměny napájecích článků ve všech typech hodinových strojů. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jemný mechanik 23-62-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru hodinář, hodinářské práce 2363H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.4003 Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin 3 Nutné
e74.D.1053 Orientace v normách a v technické dokumentaci hodin a časoměrných zařízení 3 Nutné
e74.A.3027 Sestavování a montáž různých druhů hodin a časoměrných zařízení 3 Nutné
e74.A.3002 Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí 3 Nutné
e74.A.4015 Seřizování a opravy hodin a časoměrných zařízení 3 Nutné
e74.D.6532 Diagnostikování poruch hodin a časoměrných zařízení 3 Nutné
e74.D.2932 Volba postupu práce, potřebných nástrojů a pomůcek pro provádění oprav hodinek a časoměrných zařízení 3 Nutné
e74.A.4071 Opravy kovových náramků hodinek včetně úprav délek 3 Nutné
e74.A.4072 Vyměňování modulů quartzových hodin a hodinek 3 Nutné
e74.D.4011 Zkoušky vodotěsnosti pouzder hodinek do 20 ATM 3 Nutné
e81.A.4001 Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků 3 Nutné
e81.D.1090 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 3 Nutné
e74.D.3793 Kontrola a provádění funkčních zkoušek hodin a časoměrných zařízení 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0012 součásti a mechanismy jemné mechaniky 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 3 Nutné
e81._.0036 časoměrné přístroje a zařízení 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.