Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100961

Ostřič nástrojů

Ostřič nástrojů provádí ruční i strojní ostření břitů obráběcích nástrojů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Nástrojař
Příbuzné specializace: Nástrojař pro řezné nástroje, Strojní rytec, Nástrojař pro přípravky a měřidla, Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření, Brusič nožířských výrobků, Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů, Rytec kovů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ruční ostření jednobřitých obráběcích nástrojů.
 • Údržba jednobřitých obráběcích nástrojů.
 • Strojní ostření vícebřitých i mnohabřitých nástrojů na speciálních nástrojařských bruskách a na CNC nástrojařských bruskách.
 • Úprava ostří.
 • Lapování činných ploch nástrojů.
 • Vybrušování utvařečů třísek na čele nástroje s dosažením předepsaného tvaru, rozměru a jakosti povrchu nástroje.
 • Kontrola geometrie břitů nástrojů.

CZ-ISCO

 • 72243 - Ostřiči nástrojů a kovů
 • 7224 - Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů (CZ-ISCO 7224)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 27 260 Kč 32 352 Kč 39 980 Kč - - -
Kraj Vysočina 20 748 Kč 31 373 Kč 45 768 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 444 Kč 31 486 Kč 45 188 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 899 Kč 26 809 Kč 35 827 Kč - - -
Zlínský kraj 24 601 Kč 29 588 Kč 39 741 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů 28 175 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C7224

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Nástrojař 23-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce 2353H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru modelář, modelářské práce 2153H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nožíř 2371H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař 2369H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Ostřič/ostřička nástrojů (23-010-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4091 Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.4060 Strojní ostření vícebřitých nástrojů na univerzálních nástrojových bruskách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.4061 Ostření složitých či mnohobřitých nástrojů na speciálních nástrojových bruskách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.2026 Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.2027 Lapování břitů jednobřitých nástrojů ze SK 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.C.2028 Ruční a strojní ostření vrtáků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.2029 Ruční vybrušování a ostření jednoduchých tvarových nožů a vrtáků, úprava ostří tvarových nožů žlábkováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6022 Volba a příprava příslušenství nástrojových brusek před ostřením nástrojů, příprava k jejich ostření 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.B.2008 Obsluha CNC nástrojových brusek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1085 Dodržování bezpečnosti práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0037 technologie práškové metalurgie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e72._.0042 technologie soustružení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0043 technologie frézování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0044 technologie broušení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0045 technologie vrtání a vyvrtávání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0046 technologie zhotovování řezných a další nástrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf