Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5458

Tanečník sólista

Tanečník sólista jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra nebo baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletu, současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích apod.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: tanec
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Dancer-Solist, First Dancer, Principal Dancer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Nastudování sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle záměrů choreografa, režiséra a baletního mistra.
 • Tvůrčí interpretace uměleckého díla podle záměru choreografa a režiséra, případně dalších vedoucích pracovníků.
 • Udržování dobré fyzické, zdravotní kondice a odpovídajícího estetického zjevu.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně absolvováním baletních a tanečních tréninků.
 • Prohlubování umělecké, interpretační a technické úrovně rolí prostřednictvím zkoušek repertoáru.
 • Účast v představeních na divadelních a jiných scénách.

CZ-ISCO

 • 26533 - Tanečníci (kromě baletu)
 • 26532 - Tanečníci baletu
 • 2653 - Tanečníci a choreografové

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2653 Tanečníci a choreografové http://data.europa.eu/esco/isco/C2653

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru taneční umění 8202R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru taneční umění 8202T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru tanec 8246M
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hudební umění 8201R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru tanec 8246N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru taneční umění 8202R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dramatická umění 8203R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.F.3021 Technika tance příslušného tanečního žánru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.3022 Kultura pohybu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.3023 Sólové taneční vystupování při interpretaci tanečních děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.3029 Pantomimické vystupování 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.C.6021 Nastudování tanečních děl podle záměrů choreografa a režiséra 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0004 tanec a balet 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14._.0001 hudba 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 0
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.