Typ JP ID
Povolání 103318

Finanční ředitel

Finanční ředitel plánuje, řídí a koordinuje chod finančního systému organizace, zajišťuje efektivnost hospodaření společnosti.

Odborný směr: Management
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Ekonomický ředitel, Financial Manager, Financial Director, Manažer finančního oddělení, CFO, Chief Financial Officer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování finanční strategie, hospodářského plánu a finančního rozpočtu organizace v součinnosti s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Stanovování strategie získávání a alokace zdrojů.
 • Nastavení procesů a řízení aktivit v rámci finančního řízení společnosti.
 • Optimalizace aktiv, pasiv a daňové zátěže, řízení cash-flow.
 • Zajišťování efektivnosti hospodaření organizace.
 • Analyzování finančních ukazatelů podnikového controllingu.
 • Sledování rizik, jejich hodnocení a nastavení opatření k jejich odvrácení nebo minimalizaci.
 • Zajišťování aktuálních zpráv o stavu finančních zdrojů a výsledcích podnikového hospodaření.
 • Poskytování finančních analýz, prognózování a doporučení pro rozhodování managementu organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty auditorskými, daňovými a účetními orgány.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

CZ-ISCO

 • 12111 - Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)
 • 12112 - Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
 • 1211 - Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 1211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 43 587 Kč 101 862 Kč 239 776 Kč 50 798 Kč 73 088 Kč 113 895 Kč
Středočeský kraj 38 665 Kč 93 834 Kč 200 345 Kč 36 417 Kč 52 832 Kč 93 529 Kč
Jihočeský kraj 45 997 Kč 66 878 Kč 134 178 Kč 37 060 Kč 55 199 Kč 98 069 Kč
Plzeňský kraj 34 137 Kč 72 590 Kč 148 052 Kč 49 884 Kč 58 920 Kč 99 027 Kč
Karlovarský kraj 44 248 Kč 72 439 Kč 119 015 Kč 42 303 Kč 56 643 Kč 85 500 Kč
Ústecký kraj 44 342 Kč 74 276 Kč 170 923 Kč 39 923 Kč 55 564 Kč 105 084 Kč
Liberecký kraj 49 395 Kč 72 832 Kč 178 184 Kč 43 409 Kč 61 358 Kč 92 717 Kč
Královéhradecký kraj 44 211 Kč 68 216 Kč 135 108 Kč 41 197 Kč 59 148 Kč 95 992 Kč
Pardubický kraj 45 692 Kč 56 783 Kč 132 314 Kč 42 080 Kč 57 214 Kč 87 367 Kč
Kraj Vysočina 21 123 Kč 72 043 Kč 164 341 Kč 41 651 Kč 55 753 Kč 80 008 Kč
Jihomoravský kraj 36 026 Kč 66 097 Kč 144 535 Kč 44 199 Kč 61 460 Kč 92 640 Kč
Olomoucký kraj 43 069 Kč 72 377 Kč 152 048 Kč 41 073 Kč 60 251 Kč 98 273 Kč
Zlínský kraj 30 045 Kč 71 793 Kč 136 976 Kč 46 095 Kč 56 162 Kč 89 773 Kč
Moravskoslezský kraj 42 933 Kč 74 029 Kč 161 085 Kč 41 603 Kč 56 744 Kč 96 722 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) 83 112 Kč 61 295 Kč
12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé) 91 830 Kč 75 385 Kč
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) 71 296 Kč 58 672 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení útvarů účetnictví, controllingu, financování a risk managementu. 99
Příprava a kontrola plnění finančního rozpočtu, rozvahy, finančních plánů. 99
Kontrola nákladů a efektivního využívání prostředků. 99
Zpracování finančních analýz ve vztahu k výkonnosti společnosti, finančních zpráv. 99
Optimalizace daní, odvodů, poplatků. 99
Příprava podkladů pro dozorčí radu, výroční zprávu, audit nebo kontrolu ze strany státní správy. 99
Komunikace s daňovými úřady a bankami. 99
Řízení, motivování a monitorování výkonu finančního oddělení. 99

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.4051 Posouzení a schvalování finančních koncepcí organizace 7 Nutné
i32.D.4052 Posouzení politiky a finanční strategie činnosti finančních systémů organizace, včetně prodejů, kalkulací, rozpočtů a daní 7 Nutné
i51.Z.2221 Koordinace a řízení spolupráce s ostatními úseky organizace v oblasti pravidel finančního systému organizace 7 Nutné
i32.D.9105 Zpracování rozpočtu, finančních plánů organizace a cenové politiky firmy včetně kontroly jejich dodržování 7 Nutné
i32.D.2027 Vytváření finančního plánu útvaru 7 Nutné
h25.D.3100 Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku 7 Nutné
i32.D.2021 Řízení finančních investic organizace s využitím investování na kapitálových trzích jak v tuzemsku, tak i v zahraničí 7 Nutné
i32.D.6211 Zpracovávání finančních analýz a doporučení pro rozhodování managementu organizace 7 Nutné
i32.D.2029 Předkládání návrhů opatření ke zlepšení finanční situace společnosti 7 Nutné
i32.D.9031 Zpracovávání včasných, aktuálních a přesných zpráv o stavu finančních zdrojů a výsledcích podnikového hospodaření 7 Nutné
i32.Z.1071 Řízení a koordinace procesu tvorby cen v organizaci 7 Nutné
i32.D.6311 Analýza vývoje vnitropodnikových a vnějších ekonomických podmínek a ekonomických i finančních ukazatelů 7 Nutné
i32.D.2051 Navrhování metod ke snížení rizik vzniku nedobytných pohledávek (omezení dodávek, blokace dodávek, změny způsobu úhrad apod.) 7 Nutné
i51.Z.1006 Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců 7 Nutné
i32.C.5001 Zastupování organizace při jednání s finančními úřady, a to zejména při řešení daňových přeplatků a nedoplatků, při odstraňování pochybností správce daně prokazováním a obhajobou všech skutečností uvedených v daňových přiznáních a použitých postupech 7 Nutné
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32._.0021 finanční plánování 7 Nutné
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 7 Nutné
i32._.0003 principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek 7 Nutné
i33._.0042 daňová soustava ve vztahu k účetnictví 7 Nutné
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 7 Nutné
i32._.0006 finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance 7 Nutné
i32._.0005 postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy 7 Nutné
i32._.0025 oceňování finančních rizik, teorie finančního rizika 7 Nutné
i41._.0017 finanční právo 7 Nutné
i22._.0003 ekonomie 7 Nutné
i51._.0044 management rizik 7 Nutné
i51._.0014 management pro top manažery 7 Nutné
i51._.0005 strategické řízení organizace 7 Nutné
i51._.0021 personální management 7 Nutné
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 Nutné
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 7 Výhodné
l24._.0012 systém řízení BOZP ve firmě 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.