Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30579

Metodik celního a daňového řízení

Metodik celního a daňového řízení zajišťuje metodickou a koordinační činnost v oblasti aplikace daňových a souvisejících celně právních předpisů. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Celník, Customs Officer
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 24116 - Daňoví specialisté a daňoví poradci
  • 2411 - Specialisté v oblasti účetnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti účetnictví (CZ-ISCO 2411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 899 Kč 60 308 Kč 120 312 Kč 38 304 Kč 49 790 Kč 68 506 Kč
Středočeský kraj 26 568 Kč 50 539 Kč 93 612 Kč 32 400 Kč 39 705 Kč 54 053 Kč
Jihočeský kraj 30 379 Kč 49 652 Kč 76 561 Kč 31 159 Kč 38 942 Kč 51 968 Kč
Plzeňský kraj 24 864 Kč 41 156 Kč 68 727 Kč 33 532 Kč 43 652 Kč 53 887 Kč
Karlovarský kraj 27 703 Kč 43 022 Kč 70 017 Kč 30 520 Kč 39 436 Kč 47 421 Kč
Ústecký kraj - - - 30 659 Kč 40 419 Kč 52 128 Kč
Liberecký kraj - - - 32 482 Kč 39 041 Kč 49 106 Kč
Královéhradecký kraj 32 359 Kč 41 519 Kč 71 682 Kč 31 825 Kč 38 705 Kč 49 295 Kč
Pardubický kraj 29 967 Kč 43 139 Kč 66 267 Kč 29 667 Kč 38 003 Kč 49 777 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 946 Kč 37 105 Kč 50 013 Kč
Jihomoravský kraj 27 861 Kč 43 254 Kč 73 382 Kč 30 131 Kč 39 842 Kč 53 093 Kč
Olomoucký kraj 31 813 Kč 43 097 Kč 72 697 Kč 31 420 Kč 41 379 Kč 55 882 Kč
Zlínský kraj 31 188 Kč 49 174 Kč 71 765 Kč 31 271 Kč 37 663 Kč 49 102 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 419 Kč 40 257 Kč 54 734 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2411 Specialisté v oblasti účetnictví 50 789 Kč 42 040 Kč
24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci 54 474 Kč 46 292 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2411 Specialisté v oblasti účetnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C2411

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.2122 Zpracovávání koncepce činnosti celního orgánu s územní působností 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2123 Stanovování opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2124 Stanovování jednotných zásad pro výkon daňové správy s celostátní působností 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8115 Vedení příslušné dokumentace v oblasti celního a daňového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.1121 Poskytování rad a odborných konzultací v oblastech celně právních, při celním hodnocení, sazebním zařazování zboží a původu zboží 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.Z.2007 Koordinace výkonu daňové správy s celostátní působností 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.Z.2122 Koordinace výkonu správy jednotlivých druhů daní nebo fází daňového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2123 Koordinace a usměrňování technologických postupů při celním hodnocení zboží a jeho sazebním zařazování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2124 Koordinace oblasti zajišťování celního dluhu, pohledávek na clech, daních a na jiných příjmech spravovaných celními orgány 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0011 celní kontrola, vybírání cla a souvisejících poplatků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0012 celní deklarantství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.