Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102524

Celník v agendě pátrání

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Celník – referent pátrání
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 33513 - Vrchní asistenti Celní správy ČR
  • 3351 - Pracovníci Celní správy ČR

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3351 Pracovníci celní a hraniční kontroly http://data.europa.eu/esco/isco/C3351

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obecně právní činnost 68-41-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód