Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103203

Řidič motocyklů a malých vícestopých vozidel ozbrojených sil ČR

Řidič motocyklů a malých vícestopých vozidel ozbrojených sil ČR řídí motocykly a malá vícestopá vozidla na krátkých a středních trasách, a to i ve specifických výcvikových a bojových podmínkách. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Řidič, Svobodník, Řidič čtyřkolky, Motocyklista, Řidič motocyklu, Řidič mopedu
Nadřízené povolání: Řidič ozbrojených sil ČR
Příbuzné specializace: Řidič osobní dopravy ozbrojených sil ČR, Řidič osobních a malých dodávkových automobilů ozbrojených sil ČR, Řidič nákladní dopravy ozbrojených sil ČR, Řidič těžké nákladní a speciální techniky ozbrojených sil ČR, Řidič bojových vozidel a mechanismů ozbrojených sil ČR
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 03102 - Mužstvo v ozbrojených silách
  • 0310 - Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) (CZ-ISCO 0310)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 608 Kč 45 634 Kč 56 220 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0310 Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) - 42 186 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru autoelektrikář 2657H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155H

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.B.4733 Identifikace závad motorových vozidel s použitím diagnostických měřicích přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.8731 Vedení dokumentace o provedených kontrolách a opravách motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4141 Jednoduché opravy a údržba motorového vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1951 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.4002 Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.4005 Ukládání a zajišťování nákladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.1016 Kontrola a příprava vozidla před jízdou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.1020 Orientace v předpisech týkajících se silniční osobní dopravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0001 Maskování vozidla ozbrojených sil ČR 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0021 postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0022 postupy při obsluze a údržbě vojenských dopravních prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0011 řízení osobních automobilů řidičský průkaz sk. B 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0072 ošetřování a údržba motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf