Typ JP ID
Povolání 223

Výrobce v lidové umělecké výrobě

Výrobce v lidové umělecké výrobě ručně vyrábí tradiční předměty lidové umělecké výroby s přesným zachováním původních technik a technologií a s použitím výhradně původních přírodních materiálů.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

CZ-ISCO

 • 73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
 • 73172 - Umělečtí truhláři a řezbáři
 • 73171 - Řezbáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech
 • 73173 - Umělečtí zpracovatelé proutí
 • 73179 - Ostatní tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů
 • 73191 - Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů
 • 7318 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
 • 7317 - Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů
 • 7319 - Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zušlechťování textilních materiálů z přírodních vláken např. batikováním, modrotiskem apod. podle návrhů výtvarníků nebo výrobce. 6
Ruční řezba betlémových a jiných dřevěných figurek a zhotovování betlémové krajiny. 5
Výroba štípaných holubiček včetně přípravy a výběru vhodného materiálu. 5
Výroba velkých dlabaných předmětů z volné ruky včetně výběru dřeva, případného zdobení a povrchových úprav (např. velkých mís, koryt a korýtek). 5
Výroba všech typů kraslic včetně přípravy materiálu, barev a dokončovacích prací. 5
Zpracování drátu drátenickými postupy a výroba drátenických užitných předmětů. 5
Podmalby na skle. 4
Výroba drobných dlabaných dřevěných předmětů z volné ruky (např. dřeváků). 4
Výroba všech druhů zvykoslovného pečiva včetně přípravy a zdobení (např. vizovického pečiva, perníků apod.). 4
Zpracování přírodních pletiv a výroba ozdob a figurek ze slámy a kukuřičného šustí včetně výběru a přípravy materiálu a dokončovacích prací. 4
Výroba bižuterie z přírodních materiálů rostlinného původu včetně přípravných a dokončovacích prací (např. z klokočí). 3
Výroba zvykoslovných předmětů podle vzorů včetně přípravných a dokončovacích prací (např. lít, polasů a svíček). 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.2152 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovování různých předmětů lidové umělecké výroby 3 Nutné
m13.A.1155 Ruční výroba všech druhů zvykoslovného pečiva včetně zdobení např. vizovického pečiva, perníků apod. dle původních lidových receptur 3 Nutné
m13.A.1156 Ruční výroba všech typů kraslic včetně přípravy materiálu a barev 3 Nutné
m13.A.1157 Ruční řezba betlémových a jiných dřevěných figurek lidové umělecké výroby, zhotovování betlémové krajiny 3 Nutné
m13.A.1158 Ruční výroba drobných dlabaných dřevěných předmětů lidové umělecké výroby, např. dřeváků 3 Nutné
m13.A.1159 Ruční výroba ozdob a figurek lidové umělecké výroby ze slámy a kukuřičného šustí 3 Nutné
m13.A.1160 Ruční výroba velkých dlabaných dřevěných předmětů lidové umělecké výroby např. velkých mís, koryt a korýtek včetně případného zdobení a povrchových úprav 3 Nutné
m13.A.3153 Příprava surovin, materiálů, nástrojů a pomůcek pro zhotovování tradičních předmětů lidové umělecké výroby 3 Nutné
m13.A.2140 Zušlechťování textilních materiálů z přírodních vláken např. batikováním, modrotiskem apod. podle návrhů výtvarníků nebo výrobce 3 Nutné
m13.F.1001 Podmalby na skle 3 Nutné
m13.D.7152 Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování nových vzorů předmětů lidové umělecké výroby při zachování původních technologií a materiálů 3 Nutné
m13.A.3166 Výroba zvykoslovných předmětů podle vzorů včetně přípravných a dokončovacích prací 1 Nutné
m13.A.3167 Výroba bižuterie z přírodních materiálů rostlinného původu včetně přípravných a dokončovacích prací 1 Nutné
m13.A.3168 Výroba štípaných holubiček včetně přípravy a výběru vhodného materiálu 3 Nutné
m13.A.3169 Zpracování drátu drátenickými postupy a výroba drátenických užitných předmětů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Výhodné
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 3 Nutné
e32._.0021 řezbářské techniky 3 Nutné
m13._.0015 lidová umělecká výroba 3 Nutné
m13._.0017 technologie zpracování přírodních materiálů rostlinného původu 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.