Typ JP ID
Povolání 102448

Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu

Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu vykonává odborné činnosti při řízení provozu podzemního zásobníku plynu, stanovuje technologické postupy, řídí karotážní a trhací práce a kontroluje dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: dobývání ropy, zemního plynu
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Podřízené specializace: Vedoucí střediska karotáže a perforace, Vedoucí podzemního zásobníku plynu, Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond, Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Řízení karotážních a trhacích prací ve vrtech a sondách.
  • Tvorba technologických a pracovních postupů v oblasti těžby a úpravy ropy a plynu.
  • Řízení prací podzemního zásobníku plynu.
  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Odpovědnost za dodržování báňské legislativy.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování podkladových materiálů pro mzdové náležitosti.