Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103339

Manažer řízení rizik

Manažer řízení rizik stanovuje pravidla, rámce a limity pro řízení rizik s cílem zvyšování hodnoty firmy při podstupování celkového rizika, které je pro vlastníka akceptovatelné.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Risk manager, Specialista řízení rizik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Definování souhrnných postupů, pravidel a rizikových limitů.
 • Rozvoj, implementace a monitoring efektivního systému řízení rizik.
 • Identifikace rizik a jejich odborné posouzení.
 • Zhodnocení a ocenění rizik.
 • Návrh a implementace vhodného postupu k eliminaci rizik.
 • Dohled nad řízením rizik a kontrola dodržování schválených rizikových rámců vč. limitů, metodik a postupů řízení rizik.
 • Metodická a poradenská činnost v oblasti řízení rizik.
 • Organizace a koordinace prací v rámci řízení rizik, spolupráce s dalšími odděleními společnosti.
 • Reporting vedení společnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 24221 - Specialisté v oblasti řízení rizik
 • 2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací (CZ-ISCO 2422)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 184 Kč 65 473 Kč 123 494 Kč 37 529 Kč 52 490 Kč 77 760 Kč
Středočeský kraj 34 439 Kč 59 811 Kč 102 673 Kč 28 256 Kč 41 848 Kč 64 530 Kč
Jihočeský kraj - - - 29 125 Kč 42 639 Kč 66 247 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 046 Kč 41 345 Kč 64 630 Kč
Karlovarský kraj 31 203 Kč 41 660 Kč 69 623 Kč 29 928 Kč 39 892 Kč 62 020 Kč
Ústecký kraj 25 705 Kč 47 647 Kč 94 953 Kč 30 143 Kč 39 417 Kč 63 399 Kč
Liberecký kraj - - - 30 060 Kč 39 468 Kč 65 318 Kč
Královéhradecký kraj 34 586 Kč 57 310 Kč 82 559 Kč 28 433 Kč 36 794 Kč 59 387 Kč
Pardubický kraj 37 746 Kč 56 665 Kč 94 996 Kč 28 705 Kč 40 262 Kč 62 662 Kč
Kraj Vysočina 32 016 Kč 36 258 Kč 71 405 Kč 29 262 Kč 41 167 Kč 64 989 Kč
Jihomoravský kraj 26 287 Kč 45 308 Kč 93 834 Kč 30 191 Kč 41 320 Kč 61 605 Kč
Olomoucký kraj 30 188 Kč 49 249 Kč 99 483 Kč 29 321 Kč 43 652 Kč 68 568 Kč
Zlínský kraj 20 883 Kč 43 855 Kč 79 906 Kč 27 970 Kč 37 399 Kč 61 550 Kč
Moravskoslezský kraj 35 437 Kč 49 056 Kč 74 585 Kč 30 092 Kč 40 972 Kč 62 662 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 56 249 Kč 47 262 Kč
24221 Specialisté v oblasti řízení rizik 64 919 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2422 Specialisté v oblasti strategie http://data.europa.eu/esco/isco/C2422

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru aplikovaná matematika 1103T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství 3901T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.2034 Navrhování opatření a změn plánů při změně vnějších či vnitřních podmínek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5934 Vyhodnocování rizik z hlediska bonity klientů, kvality ručení a zástav při poskytování investičních a provozních úvěrů větších objemů nebo úvěrů rizikovým klientům 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8438 Shromažďování informací o vývoji na finančních trzích (analýzy, statistiky apod.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.6002 Analýza a monitoring rizik vztahující se k platební morálce zákazníků a odběratelů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.2800 Volba metody pro hodnocení rizik a její aplikace v konkrétních podmínkách, zpracování výsledků včetně návrhů konkrétních opatření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.1004 Vyhodnocování investic 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5935 Řízení rizik a kontrola dodržování stanovených postupů zvládání rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2021 Řízení finančních investic organizace s využitím investování na kapitálových trzích jak v tuzemsku, tak i v zahraničí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2022 Provádění regulace úvěrů (úvěrové rámce, kontokorentní účty apod.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6345 Hodnocení, analýza a prevence rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0014 finanční účetnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0006 finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0016 obchodní právo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0028 nástroje zajištění finančních rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0025 oceňování finančních rizik, teorie finančního rizika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0026 podmínky, přijatelnost a výše finančních rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.