Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100958

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření vyrábí dle výkresové dokumentace nástroje pro objemové a plošné tváření kovů. Vyrobený nástroj si sám zkontroluje, odzkouší a posoudí jeho kvalitu.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Nástrojař
Příbuzné specializace: Nástrojař pro řezné nástroje, Strojní rytec, Nástrojař pro přípravky a měřidla, Ostřič nástrojů, Brusič nožířských výrobků, Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů, Rytec kovů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovování, údržba a opravy nástrojů k plošnému a objemovému tváření.
 • Orýsovávání součástí.
 • Ruční obrábění kovových a plastových materiálů.
 • Broušení a leštění činných ploch nástrojů.
 • Tepelné zpracovávání drobných součástí.
 • Ustavování a slícovávání součástí tvářecích nástrojů.
 • Používání vícesložkových hmot při opravách.
 • Zkoušení nástrojů a pomůcek pro tváření.
 • Měření délkových rozměrů.
 • Kontrola geometrického tvaru, vzájemné polohy a jakosti ploch nástrojů pomocí měřicích přístrojů.
 • Provádění oprav a renovací poškozených či opotřebených nástrojů.

CZ-ISCO

 • 72221 - Nástrojaři
 • 7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 887 Kč 33 804 Kč 44 822 Kč 26 340 Kč 32 209 Kč 42 528 Kč
Středočeský kraj 24 320 Kč 34 294 Kč 56 010 Kč 22 710 Kč 29 659 Kč 37 981 Kč
Jihočeský kraj 20 671 Kč 30 431 Kč 40 740 Kč 24 565 Kč 29 582 Kč 35 011 Kč
Plzeňský kraj 23 464 Kč 32 566 Kč 47 271 Kč 25 016 Kč 28 920 Kč 37 414 Kč
Karlovarský kraj 23 520 Kč 31 727 Kč 41 698 Kč 23 947 Kč 28 918 Kč 38 164 Kč
Ústecký kraj 24 026 Kč 33 861 Kč 46 286 Kč 21 828 Kč 29 349 Kč 37 194 Kč
Liberecký kraj 23 007 Kč 30 607 Kč 46 181 Kč 23 531 Kč 30 034 Kč 40 084 Kč
Královéhradecký kraj 23 650 Kč 29 284 Kč 42 756 Kč 24 975 Kč 31 826 Kč 34 781 Kč
Pardubický kraj 20 745 Kč 30 682 Kč 42 631 Kč 24 314 Kč 30 161 Kč 36 391 Kč
Kraj Vysočina 21 886 Kč 30 899 Kč 44 245 Kč 25 757 Kč 31 296 Kč 36 625 Kč
Jihomoravský kraj 19 562 Kč 30 014 Kč 42 087 Kč 23 604 Kč 29 114 Kč 38 654 Kč
Olomoucký kraj 22 502 Kč 30 667 Kč 44 242 Kč 24 052 Kč 29 686 Kč 37 113 Kč
Zlínský kraj 22 566 Kč 31 437 Kč 47 433 Kč 21 829 Kč 29 310 Kč 34 884 Kč
Moravskoslezský kraj 22 699 Kč 32 799 Kč 44 881 Kč 20 544 Kč 27 860 Kč 34 424 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 31 569 Kč 29 556 Kč
72221 Nástrojaři 35 904 Kč 30 479 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7222 Nástrojáři a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7222

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Nástrojař 23-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce 2353H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru modelář, modelářské práce 2153H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nožíř 2371H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař 2369H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru optik 2362H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Nástrojař/nástrojařka pro nástroje k plošnému a objemovému tváření (23-016-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.5011 Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.2012 Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4091 Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6591 Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1007 Ostření nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné tváření na rovinných bruskách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.2016 Obsluha strojů a zařízení pro elektroerozívní hloubení a tvarování a CNC strojů pro elektroerozívní obrábění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1013 Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2929 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3781 Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2020 Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.4002 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu přípravků a měřidel s využitím profilprojektorů a mikroskopů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.3080 Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.3171 Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4051 Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1008 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1008 Obsluha různých druhů ryteckých frézek, hoblovek a obrážeček 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1010 Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.2081 Tepelné zpracování materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0038 technologie tváření kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf