Typ JP ID
Povolání 102017

Specialista zahraničního obchodu

Specialista zahraničního obchodu zpracovává obchodní případy v oblasti zahraničního obchodu.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Export/Import manažer, export/import konzultant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování obchodních případů, nabídek – export, import.
 • Komunikace se zahraničními obchodními partnery.
 • Přijímání a zajištění poptávek.
 • Provádění průzkumů a analýz trhu.
 • Příprava obchodních smluv.
 • Zajišťování zahraničně obchodní agendy.
 • Realizace obchodních vztahů.
 • Akvizice produktů podniku v zahraničí.
 • Prezentace produktů ve spolupráci s marketingovým oddělením.
 • Účast a prezentace společnosti na výstavách a veletrzích.

CZ-ISCO

 • 33220 - Obchodní zástupci
 • 33392 - Obchodní referenti
 • 3322 - Obchodní zástupci
 • 3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obchodní zástupci (CZ-ISCO 3322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 13 289 Kč 36 658 Kč 77 386 Kč - - -
Středočeský kraj 14 107 Kč 32 102 Kč 66 125 Kč - - -
Jihočeský kraj 19 728 Kč 34 372 Kč 65 996 Kč - - -
Plzeňský kraj 14 299 Kč 33 049 Kč 60 865 Kč - - -
Karlovarský kraj 23 013 Kč 36 682 Kč 64 683 Kč - - -
Ústecký kraj 15 271 Kč 31 318 Kč 51 222 Kč - - -
Liberecký kraj 23 470 Kč 32 265 Kč 53 391 Kč - - -
Královéhradecký kraj 16 982 Kč 27 054 Kč 59 811 Kč - - -
Pardubický kraj 16 955 Kč 31 278 Kč 59 882 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 749 Kč 30 571 Kč 69 096 Kč - - -
Jihomoravský kraj 14 112 Kč 31 486 Kč 59 399 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 127 Kč 31 085 Kč 63 385 Kč - - -
Zlínský kraj 13 302 Kč 27 291 Kč 51 209 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 13 299 Kč 28 576 Kč 56 016 Kč - - -

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 3339)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 771 Kč 32 747 Kč 60 556 Kč 26 309 Kč 33 044 Kč 46 168 Kč
Středočeský kraj 19 099 Kč 29 949 Kč 49 046 Kč 21 403 Kč 29 727 Kč 39 861 Kč
Jihočeský kraj 21 494 Kč 29 341 Kč 42 498 Kč 22 957 Kč 27 903 Kč 36 022 Kč
Plzeňský kraj - - - 25 079 Kč 30 131 Kč 35 932 Kč
Ústecký kraj - - - 20 388 Kč 30 170 Kč 37 250 Kč
Královéhradecký kraj 18 087 Kč 27 539 Kč 41 138 Kč - - -
Kraj Vysočina 19 040 Kč 26 375 Kč 45 457 Kč 17 592 Kč 26 026 Kč 36 381 Kč
Jihomoravský kraj 17 474 Kč 29 739 Kč 50 123 Kč 22 692 Kč 28 843 Kč 37 155 Kč
Olomoucký kraj 14 040 Kč 25 332 Kč 46 544 Kč - - -
Zlínský kraj 14 494 Kč 27 027 Kč 42 114 Kč 21 230 Kč 26 514 Kč 38 270 Kč
Moravskoslezský kraj 16 963 Kč 29 320 Kč 46 304 Kč 21 815 Kč 29 325 Kč 38 336 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3322 Obchodní zástupci 34 513 Kč -
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 30 920 Kč 30 737 Kč
33392 Obchodní referenti 31 545 Kč 31 518 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracovávání poptávky dle požadavků klientů a příprava odpovídající nabídky. 9
Realizace analýz o produktech, obchodních teritoriích a konkurenci. 8
Sestavování podmínek obchodních případů ke zpracování obchodních smluv. 8
Koordinace samotné realizace zakázky/obchodního případu ve spolupráci s ostatními odděleními (např. výrobní oddělení, expedice). 8
Příprava veškeré dokumentace pro export (platby, dopravní podmínky apod.). 8
Tvorba a rozesílání akvizičních dopisů a obchodních nabídek v cizím jazyce. 7
Sestavování a aktualizace databáze klientů a obchodních partnerů včetně průběžné komunikace. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy 6210R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.C.3010 Nákup a uzavírání smluv 4 Nutné
h13.C.3011 Společenské vystupování a profesionální jednání ve styku se zákazníky i obchodními partnery 6 Nutné
i31.D.6041 Vyhodnocování přínosů zahraničních kontaktů pro potřeby organizace 7 Nutné
i31.C.2041 Zastupování organizace při jednání se zahraniční účastí 5 Nutné
i32.C.2023 Dojednávání cen, ceníků a cenových podmínek s obchodními partnery 7 Nutné
h13.C.3231 Aktivní prodej produktů a služeb přidělené skupině zákazníků, informování o nabídce produktů a služeb 6 Nutné
h11.D.8211 Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery 6 Nutné
h11.D.2032 Zpracovávání plánů a metod rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb 5 Nutné
h11.D.5221 Provádění rozborů efektivnosti prodeje, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů 5 Nutné
h11.D.2061 Navrhování konkrétních okruhů perspektivních výrobních a obchodních aktivit na základě výsledků analýz výzkumu trhu 6 Nutné
i51.D.1070 Dosahování kvality v logistice, při prodeji a v poprodejních službách 5 Nutné
h11.D.6022 Analyzování a monitoring trhu, vývojových trendů a odbytových příležitostí organizace 7 Nutné
h14.D.8131 Vypracovávání nabídek a zákaznických řešení dle požadavků zákazníků a organizace 7 Nutné
h14.D.2005 Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0017 marketing vystavování na veletrzích a komerčních výstavách 5 Nutné
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 6 Nutné
h13._.0016 obchodní a peněžní styk se zahraničím 5 Nutné
i31._.0022 úřední a obchodní korespondence v angličtině 7 Nutné
h11._.0003 průzkum trhu 6 Nutné
h11._.0004 marketingové plánování 7 Nutné
h11._.0015 public relations 5 Výhodné
h11._.0022 obchodní vyjednávání 5 Nutné
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 5 Nutné
j36._.0099 nespecifikovaný cizí jazyk 4 Výhodné
h13._.0060 dodací podmínky INCOTERMS 4 Nutné
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 5
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.