Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102017

Specialista zahraničního obchodu

Specialista zahraničního obchodu zpracovává obchodní případy v oblasti zahraničního obchodu.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Export/Import manažer, export/import konzultant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování obchodních případů, nabídek – export, import.
 • Komunikace se zahraničními obchodními partnery.
 • Přijímání a zajištění poptávek.
 • Provádění průzkumů a analýz trhu.
 • Příprava obchodních smluv.
 • Zajišťování zahraničně obchodní agendy.
 • Realizace obchodních vztahů.
 • Akvizice produktů podniku v zahraničí.
 • Prezentace produktů ve spolupráci s marketingovým oddělením.
 • Účast a prezentace společnosti na výstavách a veletrzích.

CZ-ISCO

 • 33220 - Obchodní zástupci
 • 33392 - Obchodní referenti
 • 3322 - Obchodní zástupci
 • 3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obchodní zástupci (CZ-ISCO 3322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 868 Kč 44 551 Kč 84 943 Kč - - -
Středočeský kraj 16 186 Kč 39 445 Kč 73 352 Kč - - -
Jihočeský kraj 15 634 Kč 32 006 Kč 66 454 Kč - - -
Plzeňský kraj 19 910 Kč 37 165 Kč 64 656 Kč - - -
Ústecký kraj 20 018 Kč 34 050 Kč 68 379 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 088 Kč 38 965 Kč 69 619 Kč - - -
Pardubický kraj 19 490 Kč 35 176 Kč 64 041 Kč - - -
Kraj Vysočina 17 433 Kč 31 954 Kč 51 784 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 565 Kč 34 483 Kč 62 903 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 609 Kč 36 967 Kč 65 918 Kč - - -
Zlínský kraj 20 888 Kč 41 425 Kč 79 383 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 165 Kč 39 659 Kč 63 066 Kč - - -

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 3339)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 203 Kč 34 228 Kč 55 941 Kč 30 301 Kč 38 120 Kč 51 590 Kč
Středočeský kraj 20 731 Kč 34 182 Kč 57 954 Kč 26 003 Kč 33 578 Kč 42 430 Kč
Jihočeský kraj 23 155 Kč 30 989 Kč 47 871 Kč 23 837 Kč 31 945 Kč 40 449 Kč
Plzeňský kraj 16 802 Kč 33 259 Kč 51 317 Kč 25 603 Kč 33 455 Kč 40 412 Kč
Karlovarský kraj 23 070 Kč 31 457 Kč 51 584 Kč - - -
Ústecký kraj 17 708 Kč 32 762 Kč 49 086 Kč 23 391 Kč 32 889 Kč 43 943 Kč
Liberecký kraj 24 190 Kč 31 296 Kč 47 295 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 733 Kč 29 356 Kč 44 839 Kč - - -
Pardubický kraj 19 052 Kč 26 938 Kč 43 097 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 805 Kč 33 188 Kč 48 460 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 456 Kč 29 043 Kč 47 197 Kč 24 600 Kč 31 524 Kč 41 910 Kč
Olomoucký kraj 24 164 Kč 28 594 Kč 46 478 Kč 24 376 Kč 32 874 Kč 39 625 Kč
Zlínský kraj 18 016 Kč 30 446 Kč 43 885 Kč 26 143 Kč 31 078 Kč 39 892 Kč
Moravskoslezský kraj 24 100 Kč 33 425 Kč 53 317 Kč 25 741 Kč 32 429 Kč 40 797 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3322 Obchodní zástupci 38 021 Kč -
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 32 132 Kč 33 897 Kč
33392 Obchodní referenti 32 789 Kč 35 381 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2422 Specialisté v oblasti strategie http://data.europa.eu/esco/isco/C2422

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy 6210R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.C.3010 Nákup a uzavírání smluv 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3011 Společenské vystupování a profesionální jednání ve styku se zákazníky i obchodními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.6041 Vyhodnocování přínosů zahraničních kontaktů pro potřeby organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.C.2041 Zastupování organizace při jednání se zahraniční účastí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2023 Dojednávání cen, ceníků a cenových podmínek s obchodními partnery 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3231 Aktivní prodej produktů a služeb přidělené skupině zákazníků, informování o nabídce produktů a služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8211 Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2032 Zpracovávání plánů a metod rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.5221 Provádění rozborů efektivnosti prodeje, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2061 Navrhování konkrétních okruhů perspektivních výrobních a obchodních aktivit na základě výsledků analýz výzkumu trhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1070 Dosahování kvality v logistice, při prodeji a v poprodejních službách 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.6022 Analyzování a monitoring trhu, vývojových trendů a odbytových příležitostí organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8131 Vypracovávání nabídek a zákaznických řešení dle požadavků zákazníků a organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.2005 Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0017 marketing vystavování na veletrzích a komerčních výstavách 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0016 obchodní a peněžní styk se zahraničím 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0022 úřední a obchodní korespondence v angličtině 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0003 průzkum trhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0004 marketingové plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0015 public relations 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0022 obchodní vyjednávání 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36._.0099 nespecifikovaný cizí jazyk 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0060 dodací podmínky INCOTERMS 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.