Typ JP ID
Povolání 102067

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví provádí analýzu zdravotního stavu porostů ovocných rostlin, zeleniny, okrasných dřevin, květin, a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Rostlinolékařský poradce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Diagnostika chorob
 • Rozpoznávání škůdců
 • Diagnostika výskytu plevelných rostlin
 • Navrhování opatření pro boj se škodlivými organismy
 • Realizace opatření pro boj se škodlivými organismy
 • Poradenství k pěstování užitečného hmyzu v krytých prostorách
 • Vyhodnocování účinnosti provedených ochranných zásahů
 • Navrhování opatření k ochraně životního prostředí

CZ-ISCO

 • 31423 - Zahradní technici
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 424 Kč 37 540 Kč 62 065 Kč - - -
Karlovarský kraj 33 077 Kč 37 651 Kč 40 668 Kč - - -
Olomoucký kraj 15 586 Kč 34 204 Kč 59 967 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 30 526 Kč 31 059 Kč
31423 Zahradní technici - 27 634 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Stanovování rozsahu poškození a četnosti výskytu škodlivých organizmů 9
Doporučování vhodných ochranných zásahů na základě zjištění výskytu škodlivých organizmů ve skladech ovoce a zeleniny 9
Zpracovávání plánu Integrované ochrany rostlin pro daný subjekt 9
Vyhodnocování účinnosti aplikovaných opatření, formulování závěrů a dohled nad účinností, ekonomičností a efektivností navrhovaných opatření pro danou lokalitu 9
Doporučování ochranných zásahů s ohledem na ochranu včel, zvěře a dalších necílených organizmů na dané lokalitě 9
Rozpoznávání příčin a příznaků poškození rostlin 8
Uplatňování zásad integrované ochrany rostlin v souladu s legislativními požadavky pro udržitelné používání pesticidů 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž prachem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru zahradnictví 4144N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zemědělské inženýrství 4101R
KKOV Magisterský studijní program v oboru zemědělské inženýrství 4101T

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0003 zásady správné zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin 7 Nutné
f21._.0015 ochrana půdy a vod 7 Nutné
c12._.0004 zemědělské plodiny a plevele 7 Nutné
c12._.0009 choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12.D.2001 Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin 7 Nutné
c12.D.6322 Vyhodnocení účinnosti provedeného opatření 7 Nutné
c12.D.2091 Zpracování harmonogramu v oblasti ochrany rostlin 7 Výhodné