Typ JP ID
Povolání 2043

Umělecký knihař

Umělecký knihař samostatně a kompetentně vykonává všechny knihařské a dokončovací činnosti, zejména v oblasti rukodělných, uměleckých prací.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Bookbinder
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracovních materiálů a tvorba návrhů.
 • Zpracování knižních archů, výroba různých druhů knižních vazeb.
 • Doplňkové operace, např. ražba, zlacení atd.
 • Výroba uměleckých vazeb a kusových knihařských produktů.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy.

CZ-ISCO

 • 73199 - Ostatní pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
 • 7319 - Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Ruční zhotovení polokožených nebo kožených vazeb, zdobených vypalováním, intarzií, mořením apod. 7
Kompletní opravy poškozených vazeb nebo knihařských výrobků. 6
Ruční zhotovení umělecké vazby. 6
Volba pracovního postupu, příprava materiálu a potřebných pomůcek, případně tvorba výtvarného návrhu. 6
Zlacení, slepotisk, tisk barvou na speciálních strojích při výrobě a zdobení knižní vazby. 6
Příprava kůže, knihařského plátna a speciálních materiálů pro knižní, umělecké vazby. 5
Ruční zhotovení knižních bloků. 5
Ruční zhotovení knižních desek, včetně zdobení. 5
Ruční zušlechťování papírů, např. olejové a škrobové papíry. 5
Řezání papíru, kartonu a lepenek na mechanických nůžkách, řezání archů na programovatelných řezačkách. 5
Speciální knihařské práce – pouzdra, věnovací desky, pasparty apod. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru knihař, knihařské práce 3457H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru polygrafická výroba 3454H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru knihař, knihařské práce 3457E
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru knihař, knihařské práce 3457L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.2902 Volba postupu knihařské práce, potřebných pomůcek a materiálů 3 Nutné
m16.A.1011 Ruční zhotovování knižních desek 3 Nutné
m16.A.1012 Ruční zhotovování uměleckých vazeb 3 Nutné
m16.A.1021 Příprava kůže a jiných materiálů pro knižní vazby 3 Nutné
m16.A.2002 Ruční zdobení knižních desek 3 Nutné
m16.A.1013 Speciální knihařské práce 3 Nutné
m16.A.1002 Řezání papíru, kartonu a lepenek na mechanických nůžkách a strojních řezačkách 3 Nutné
m16.A.4006 Seřizování a opravy strojů v knihařské výrobě (řezacích, skládacích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, aj.) 3 Nutné
m16.B.1018 Obsluha strojů v knihařské výrobě (řezacích, skládacích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, perforovacích aj.) 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0021 polygrafické materiály 3 Nutné
m16._.0041 knihařské práce 3 Nutné
m16._.0044 knižní restaurátorství 3 Nutné
m16._.0040 techniky zdobení v polygrafii 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.