Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30831

Specialista vinohradník a vinař

Specialista vinohradník a vinař řídí, organizuje a stanovuje koncepční záměry a koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Tvorba a zajištění marketingové strategie společnosti.
 • Zpracovávání plánu produkce hroznů a vína.
 • Provádění analýz produkce hroznů a vína.
 • Metodické vedení prací v podniku.
 • Zpracovávání investičních záměrů podniku.
 • Monitorování a zavádění moderních a inovačních postupů produkce.
 • Řízení odbytu produkce.
 • Prezentace firmy.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Řízení ekonomiky provozu.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Prodej vína.

CZ-ISCO

 • 21323 - Specialisté v oblasti zahradnictví
 • 2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství (CZ-ISCO 2132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 35 306 Kč 44 523 Kč 59 888 Kč
Středočeský kraj 20 036 Kč 43 053 Kč 54 770 Kč 31 110 Kč 38 769 Kč 47 061 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 619 Kč 40 929 Kč 48 649 Kč
Plzeňský kraj - - - 33 798 Kč 38 871 Kč 47 437 Kč
Karlovarský kraj 34 326 Kč 44 899 Kč 52 913 Kč - - -
Ústecký kraj 37 533 Kč 44 845 Kč 55 455 Kč 29 943 Kč 40 437 Kč 48 092 Kč
Liberecký kraj 39 326 Kč 44 797 Kč 53 163 Kč 30 980 Kč 36 370 Kč 46 563 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 731 Kč 39 658 Kč 48 162 Kč
Pardubický kraj - - - 31 250 Kč 40 614 Kč 47 502 Kč
Kraj Vysočina 32 322 Kč 44 975 Kč 51 635 Kč 32 796 Kč 40 636 Kč 47 656 Kč
Jihomoravský kraj 36 378 Kč 45 938 Kč 60 378 Kč 32 723 Kč 39 189 Kč 47 261 Kč
Olomoucký kraj 33 464 Kč 46 510 Kč 56 547 Kč 33 727 Kč 41 248 Kč 47 305 Kč
Zlínský kraj 34 259 Kč 44 443 Kč 52 249 Kč 30 829 Kč 36 951 Kč 45 462 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 939 Kč 39 490 Kč 47 577 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 42 796 Kč 40 426 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C2132

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru zemědělské inženýrství 4101T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zemědělství 4131R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e15.D.8122 Vedení vinařské evidence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.3925 Výběr vhodných odrůd 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.2413 Stanovení optimálního termínu ochrany 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.Z.2400 Organizace soutěží 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.C.3050 Prezentace vín včetně prezentace v cizím jazyce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.2410 Určování postupů pěstování a produkce při vinohradnické a vinařské produkci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.2411 Rozhodování o technologických postupech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.2412 Rozhodování o vhodných stanovištích pro pěstování révy vinné 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.5401 Stanovování investiční a provozní náročnosti vinohradnické a vinařské produkce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.5402 Vyhodnocení výsledků produkce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.6101 Senzorické posuzování vín 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.3055 Určování chorob a škůdců révy vinné a ochrana proti nim 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0007 pedologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j17._.0001 botanika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0011 biochemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0015 management pro podnikatele 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0008 ampelografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0010 zásady a postupy hodnocení vín 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0003 potravinářská chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e11._.0095 legislativa související s výrobou potravin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12._.0050 marketing a reklama v rostlinné výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0016 vinohradnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0032 vinařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0019 ekonomika, řízení a plánování ve vinařství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.