Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103134

Vrchní kuchař ozbrojených sil ČR

Vrchní kuchař ozbrojených sil ČR organizuje činnosti při přípravě jídel podle stanovených technologických postupů a v souladu se správnou gastronomickou skladbou a racionální výživou zajišťuje přípravu náročných specialit, kalkulace jídel a nese hmotnou zodpovědnost za jejich přípravu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Výdejce pokrmů, Kuchař, Přípravář pokrmů, Starší kuchař, Četař
Nadřízené povolání: Kuchař ozbrojených sil ČR
Příbuzné specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 02100 - Poddůstojníci v ozbrojených silách
  • 0210 - Poddůstojníci v ozbrojených silách

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxE
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxH

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.A.3011 Příprava teplých pokrmů podle receptur 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3016 Úprava pokrmů před expedicí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.1012 Obsluha velkokapacitních kuchyňských strojů na výrobu pokrmů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.D.2011 Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.1001 Příprava surovin pro výrobu jídel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3021 Příprava produktů běžné studené kuchyně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3022 Příprava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.1010 Obsluha technologických zařízení v provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.1011 Jednoduché a pomocné práce při přípravě jídel pomocí ručních nástrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.Z.2011 Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.D.3012 Kontrola dodržování norem platných pro výrobu jídel, způsobu a formy nakládání s jídly, potravinami, způsobu jejich dalšího uchovávání a skladování surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.Z.1011 Organizace a řízení činnosti pracovníků svěřených úseků v oblasti stravování (kuchyně, restaurace) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.D.2015 Využívání moderních trendů zdravé výživy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.D.2017 Dodržování zásad osobní a kolektivní hygieny, zásad ochrany životního prostředí a požární ochrany ve stravovacím zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0002 Dodržování zásad provozního řádu vojenského stravovacího zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0011 činnosti pozemních vojsk 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0021 postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0021 technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0008 zásady BOZP 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0002 výživa a nauka o potravinách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf