Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Kvalita lidí na trhu práce je přímo úměrná kvalitě vzdělávání

pondělí 28. května 2018

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) věnuje velkou pozornost otázce, jak sladit nabídku a poptávku na trhu práce z hlediska kvality pracovní síly. Aby to bylo možné, musí existovat fungující systém, pomocí kterého bude možné určit, jaké vzdělávací obory budou firmy v následujících letech potřebovat.

Systém v každém případě musí podporovat spolupráci firem a škol, která žákům přinese možnost získat praktické dovednosti a firmám vychovat si budoucí zaměstnance.

Východiskem je duální vzdělávání

Svaz průmyslu a dopravy prosazuje ve školách prvky duálního vzdělávání. "Každý z nás by měl chtít dětem nabídnout to nejlepší. Já jsem přesvědčen, že pro budoucí generace je důležitá právě podpora v oblasti technického vzdělávání. Mrzí nás, že ze škol skoro vymizela praktická výuka a také kontakt studentů se skutečným pracovním prostředím," uvedl Jan Rafaj, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. To chce Svaz průmyslu a dopravy ČR změnit. "Duální vzdělávání přinese větší propojení studentů se skutečnou praxí. Navíc ti, kteří se budou ve škole snažit, dostanou odměnu v podobě stipendií či atraktivních stáží a pracovních nabídek," doplňuje Jan Rafaj.

SPČR s podporou ministerstva průmyslu a obchodu již prosadil základní legislativní změny, jako například daňové odpočty pro zaměstnavatele, standardy kvalifikace pro firemní instruktory a odborníky z praxe. Tyto změny umožňují firmám a školám začít využívat prvky duálního vzdělávání podle svých potřeb. V září 2017 byla díky tomu spuštěna pilotní část projektu právě v Moravskoslezském kraji.

Pilotní projekt

Firmy školám předloží profily dané profese a škola za pomoci stávajících možností najde způsob, jak výuku oboru přizpůsobit. Aktuálně jsou do projektu zapojeny čtyři školy (SPŠ v Kopřivnici, Vítkovická SPŠ, SŠ Elektrotechnická Na Jízdárně v Ostravě, SŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm) a pět firem, konkrétně ArcelorMittal Ostrava, Brose Kopřivnice, Vítkovice Heavy Machinery, ČEZ, Varroc Lighting Systems.

Další studenti budou mít možnost vyzkoušet si duální vzdělávání od letošního září. Pozitivním zjištěním je, že už nyní se o projekt zajímají další firmy i regiony.

Učit analytickému a kritickému myšlení

Svaz průmyslu a dopravy se oblasti technického vzdělávání dlouhodobě věnuje. Za minulé volební období se podařilo prosadit povinné přijímací zkoušky na maturitní obory a povinnou maturitu z matematiky, i když s mnoha výjimkami. "Musíme změnit způsob výuky matematiky, aby žáky neodrazovala, ale bavila. Vůbec celý vzdělávací systém je potřeba modernizovat, aby odpovídal 21. století," upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy. Školský systém musí být nastavený tak, aby jej opouštěli lidé schopní řešit složité problémy, kreativní a připravení se neustále učit novým věcem. "Děti se potřebují naučit diskutovat, analyticky a kriticky myslet a pracovat v týmech. Školy se musejí zaměřit i na používání technologií v pracovním i osobním životě," doplňuje Jabůrková. V České republice máme některé skvělé příklady spolupráce škol s podniky, musíme je však učinit standardní součástí vzdělávacího systému.

Průmysl nabízí zajímavé uplatnění

Firmy se stále více potýkají s nedostatkem pracovníků. Lidé, kteří se o práci ucházejí, navíc často neodpovídají svou kvalifikací požadavkům na volná pracovní místa. Svaz průmyslu začal u příležitosti svého letošního stého výročí komunikovat i na Instagramu, kde se zaměřuje na mladé lidi. Chce jim tak ukázat krásu průmyslu. "Přitáhnout mladé lidi k průmyslu a technickému vzdělání. Chceme jim ukázat, že průmysl nabízí moderní a sexy obory, kde mohou najít zajímavé uplatnění," uzavírá Jan Rafaj, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V EU se řadíme mezi mírné inovátory

Česká republika se podle Světového ekonomického fóra, které sleduje 138 zemí světa, nachází na 31. místě konkurenceschopnosti. Přes výrazné zlepšení naší pozice v celkovém makroekonomickém prostředí (kde jsme se během pěti let posunuli o 24 míst na 19. místo) či rozvoji finančního trhu, však stále zaostáváme v kvalitě institucí, infrastruktury či vzdělávacího systému, zejména právě technického vzdělání, kde nám patří 56. místo. Bohužel se zhoršujeme v dostupnosti vědců a technických pracovníků nebo ve spolupráci firem a univerzit, ve které se řadíme až na 47. místo. Před pěti lety jsme přitom byli na 30. příčce. Podle ukazatelů EU se řadíme mezi mírné inovátory, kdy se nacházíme pod průměrem EU.

Duální vzdělávací systémy

Základním rysem duálního vzdělávacího systému je to, že žák má dvojí status. Ve škole je žákem a s podnikem má uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu. V EU je tento systém poměrně rozšířen, využívají jej například v Německu, Rakousku, Dánsku, Nizozemsku či ve Švýcarsku. Avšak systém se v každé zemi do jisté míry liší. Vzhledem k variabilitě se tak hovoří o různých typech duálního vzdělávání. Rozdíly jsou například v rozdělení role a kompetencí mezi klíčovými aktéry, v požadavcích na ně kladených, různosti legislativy, ve formě financování, ve výstupním certifikátu a podobně.

Zdroj: E15